useana vuonna Suomen parhaaksi valitut kalakukot!

Kalakukon naatintaohje

"Elä uattele enempöö vua naati ja tietennii maeskuttele..."

 1. Avvoo paketti.
 2. Poesta kiäreet.
 3. Ota asseeks iso veihti ja kohtalaene huarukka.
 4. Pane eväs ettees toloku pöyvälle (ei sua vapista).
 5. Hätistä toeset loetommalle.
 6. Pistä iso veihti kärki eellä kuko selekää ja leikkoo eestaas nykyttämällä kämmene kokkoene aukko kuko selekää.
 7. Ota lämpäre kättees, paa voeta piälle ja hujjaata iäntä kohti. Se olj kuorta särpimeks.
 8. Huokase ja raahotu, ota sitte huarukka kättees, kato kuko sissää ja tonkase.
 9. Näläkäs lienöö jo iha tolokuto etkä sisällöstä sua vielä selevee - niikö.
 10.  Usko poes, eessäs on herkkuva. Oekeeta ahvenkalloo kylykikylessä toesta killoo ja välissä sitä ihteesä eli ison punasilimäse possun kylykee (helekuti hyvvee läskiä, tolokuttoma nuukasti lihhoo).
 11. Lyöhä huarukkas syvemmälle hyvvään, ja mittee saet se kaekki on syötävvöö.
 12. Avvoo tuas suus ja laeta lasti mänemää.
 13. Ota huarukka poes suustas.
 14. Elä aattele ennee enempöö vua naati ja tietennii maeskuttele.
 15. Ossootko piättee, kummasta tykkeet enemmä... nimittäe sisuksesta vae kuoresta...
 16. Elähä hättäele! Anna vua huaruka heilua iha reippaasti, ruotoloita ei tarvihe pelätä.
 17. Rööhtäse välillä ja oijo ihtees. Se parantaa ruokahaluva.
 18. Isolla veihtellä suurenna reikee ja vuole kuorta lissee kitusiis.
 19. Syö nii paljo että napa ruskaa.
 20. Aperitiiviks soppii eriommaesesti kokkeljpiimä.
 21. Jäläkiruovaks soppii huiluuruppeema alakovi puolella hööstettynä tönkkösuolatuilla muikuilla, iha vua huikopalaks ikkäeku varalta ettei näläkä pääse yllättämmää.
 22. Ou varovaene, joskus suattaa kalakukko kovaiänisesti huutoo ja potkia vielä poestuessaannii...
Ota yhteyttä » Painikkeen teksti